feb 132021
 

GSS spelar under pågående pandemi klubbspel på lichess på måndagar med start kl. 19.