Historik

 

Göteborgs Schacksällskap grundades 1879 och är därmed Sveriges näst äldsta schackklubb.
Endast Stockholms Schacksällskap är äldre.
Klubbens storhetstid låg kring seklets början. Man har vid några tillfällen anordnat större turneringar.
Bland annat 1979, då man hade en jubileumsturnering i samband med 100-års firandet. Även 2004, när klubben fyllde 125 år, anordnades en turnering.

Eftersom medlemsantalet sviktat periodvis, har GSS under årens lopp gått samman med några andra mindre klubbar. Man har dock bevarat namnet Göteborgs Schacksällskap.

GSS hade spellokal i Schackspelets Hus på Haga Kyrkogata, fram till att detta hus revs i början av 1990-talet. Ny spellokal blev Vegagatan 16, i samma hus som Göteborgs Schackcentrum.
Här huserade klubben fram till våren 2012, då lokalen sades upp. Sedan hösten samma år bedriver nu klubben schacklig verksamhet på Dr Allards gata 4 A i Guldheden.